מהי תבנית חומר קר ללא רץ

באופן כללי, בתהליך של הזרקה, חומרים מותכים מהזרבובית לתוך התבנית, דרך התעלה המרכזית, תעלת ההסטה והשער לתוך החלל, ובתבנית קירור פלסטי, התמצקות לקירור, ומוצרים עם החגורה. לכן, כשנכנסים למחזור ההזרקה השני, החומר המותך צריך לצרוך חלק מאנרגיית החום וליצור מעבר זרימה קר חדש וחסר תועלת. על מנת להתגבר על חסרון זה, צפוי כי האם ניתן תמיד לשמור את החומר במצב ההיתוך על ידי שמירה על הטמפרטורה של מעבר הזרימה, והחומר הקר של מעבר הזרימה לא נוצר, על מנת לפתח חומר קר עובש ללא מעבר זרימה.


זמן פרסום: 22-22 באפריל